REFRIGERATED TRUCK CONTROLLERS


• ออกแบบมาสำหรับรถบรรทุก มีขนาดกระทัดรัดใช้แหล่งจ่ายไฟ 8-40Vdc
• ชุดควบคุมอุณหภูมิ สำหรับรถห้องเย็น ควบคุมได้ทั้งระบบความเย็นและระบบทำความร้อน หน้าจอแสดงผลด้วยสัญลักษณ์แสดงสถานะการทำงาน พร้อมปุ่มควบคุม 6 ปุ่ม
• มีฟังก์ชันประหยัดพลังงาน โดยสามารถสั่งผ่านดิจิตอลอินพุต ยกตัวอย่างเช่น ตั้งอุณหภูมิของเทอร์โมสตัทให้สูงขึ้นกว่าปกติที่ใช้งาน เช่น ในช่วงที่ค่าไฟแพงหรือในช่วงที่ปิดทำการ การเข้าออกของห้องเย็นน้อยหรือตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลงเพื่อทำความเย็นสะสมในช่วงที่ค่าไฟถูก เป็นต้น
• สามารถควบคุมให้เครื่องทำความเย็นเริ่มทำงานได้ หลังจากเปิดประตูห้องเย็นเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยใช้ร่วมกับสวิทซ์ประตู
• สามารถบันทึกอุณหภูมิต่ำสุดหรือสูงสุดได้
• ดิจิตอลอินพุตสามารถเลือกกำหนดการทำงานให้เป็นหัววัดอุณหภูมิได้
• สามารถควบคุมอุณหภูมิของเทอร์โมสตัท โดยใช้ค่าเฉลี่ยของหัววัด air in /air out โดยเฉพาะตู้สำหรับ multideck 
• มีฟังก์ชันควบคุมอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากการทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงหรือพัดลมระบายความร้อนเสีย
• สามารถใช้งานร่วมกับระบบมอนิตอริ่งได้ (โดยใช้ XJ485CX)
• มีเอาท์พุตสำหรับต่อไปยังหน้าจอรีโมท X-REP 

XR20CX ชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับระบบทำความเย็นพร้อมนาฬิกาละลายน้ำแข็ง สามารถใช้ได้กับหัววัด NTC และ PTC 
XR60CX ชุดควบคุม 3 รีเลย์สำหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิพร้อมนาฬิกาละลายน้ำแข็งและรีเลย์ควบคุมการทำงานพัดลม  

 
FEATURES XR20CX XR60CX
หน้าจอแสดงผล ± 3 ตำแหน่ง ± 3 ตำแหน่ง
ไฟเลี้ยง 8-40Vdc 8-40Vdc
Probe inputs 
เทอร์โมสตัท  NTC, PTC   NTC, PTC
ละลายนํ้าแข็ง   NTC, PTC
คอนเดนเซอร์ NTC, PTC (on HOT KEY)   NTC, PTC (on HOT KEY) 
 Digital inputs 
สัญญานเตือน, เริ่มละลายนํ้าแข็ง, AUX, สวิทซ์ประตู, สวิทซ์ความดัน, หัววัด config config
สัญญานเตือน, เริ่มละลายนํ้าแข็ง, AUX, สวิทซ์ประตู, สวิทซ์ความดัน    
Relay outputs 
คอมเพรสเซอร์ 8A, 20A  8A, 20A 
ละลายนํ้าแข็ง   8A
พัดลม   5A
Other
Hot Key / Programming Tool Kit มี มี
Remote display output X-REP optional   มี
Serial output TTL TTL
ออดสัญญานเตือน optional   optional
Real Time Clock    

Datasheet Download

Prime CX Series

Manual Download
XR20CX
XR60CX 

Dimension & Cut out Download
CX : 32x74 mm