BLAST CHILLER CONTROLLER
Know more about our General Purpose products:

XB590L
XB590L รุ่นใหม่ ใช้ควบคุมตู้แช่เย็นจัดที่ถูกออกแบบมาสำหรับแช่เย็นและแช่แข็งผลิตภัณฑ์อาหารเป็นไปตามกฎข้อบังคับ (HACCP) สามารถปรับแต่งการใช้งานได้ตามความเหมาะสม


 
XB887D
XB8870D ชุดควบคุมรุ่นใหม่ สามารถใช้งานร่วมกับหน้าจอแบบทัชสกรีน ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถจัดการการแช่เย็นและแช่แข็ง จัดเก็บอาหารได้ดีขึ้นโดยมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและใช้งานง่าย